ចមៀងខារ៉ាអូខេខ្មែរបុរាណ

ថ្ងៃលិច អូនស្រណោះ...(ច្រៀង​ដោយៈ រស់ សេរី​សុទ្ធា)
ត្រពំាងពាយ(ច្រៀង​ដោយៈ រស់ សេរី​សុទ្ធា)
ពេលមេឃស្រទុំ(ច្រៀង​ដោយៈ រស់ សេរី​សុទ្ធា)
ស៊ិន ស៊ីសាមុត Sinn Sisamouth in movie
អារសាច់ជូនម្តាយ - ស៊ិន ស៊ីសាមុត
លាលុះអវសាន -ស៊ិន ស៊ីសាមុត
យប់ថ្ងៃអង្គារ - ស៊ិន ស៊ីសាមុត
សាលក្រមកាត់ទោស - ស៊ិន ស៊ីសាមុត
កូនស្រីយើងអាយុ៥ឆ្នាំ អាប់ ឌុលសារី
ស្រីណាមិនយំ Srey na min youm - Ros Sereysothea
រាត្រីទីមួយ - រស់ សេរីសុទ្ធា
ស្នេហ៍បងមួយ Ros Sereysothea
ទំនួញសោភីនី Tomnuang Saophinee - Ros Sereysothea

វាលស្រីស្រណោះ - ប៉ែន រ៉ន

ស៊ូស្លាប់ព្រោះបង - ប៉ែន រ៉ន ស៊ិន ស៊ីសាមុត
ទំនួញប្រុសកម្ម - មាស ហុកសេង
ទៅយកប្ដីបារាំង (នាយក្រឹម)សុគន្ធ និសា - រាត្រីសេកុង

សម្ពាយទឺកភែ្នក (សុខ ស្រីនាង)
ក្បត់ចេះតែក្បត់ សេ្នហ៏ចេះសេ្នហ៏ Takma
 ចង់ឈឺចាប់ជំនួសអូន Sal
 
យំថៃ្ងនេះត្រូវយំឲ្យអស់ Sal


MusicPlaylistRingtones