ជីវប្រវត្តិ​សង្ខេប​និង​សកម្មភាព​ការងារ​របស់​កញ្ញា សា ហ្វាទីលី

ដោយ ម៉ៅ សុធានី កញ្ញា សា ហ្វាទីលី (Sa Fatily) អាយុ ២៤​ឆ្នាំ ជា​យុវតី​ខ្មែរ​ឥស្លាម ដែល​បច្ចុប្បន្ន​ធ្វើការ​ជា​ផលិតករ​ខ្សែ​ភាពយន្ត​ឯកសារ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​ កម្ពុជា ដែល​ហៅ​កាត់​ថា DC-Cam។ កញ្ញា ហ្វាទីលី បាន​ថ្លែង​ឲ្យ​ដឹង​ថា ចាប់​តាំង​ពី​ចូល​ធ្វើការ​នៅ DC-cam ឆ្នាំ​២០០៥ មក កញ្ញា​បាន​រៀន​សូត្រ​ចេះ​ដឹង និង​មាន​បទពិសោធន៍​ការងារ​ច្រើន ដែល​នាំ​ឲ្យ​កញ្ញា​មាន​មោទនភាព​ជា​ខ្លាំង និង​មាន​បំណង​ចង់​ទៅ​បន្ត​ការ​សិក្សា​នៅ​បរទេស​បន្ថែម​ទៀត ផ្នែក​ផលិតកម្ម​ខ្សែ​ភាពយន្ត។
ស្តាប់សំឡេង

No comments:

Post a Comment