ផលិតផល​ធ្វើ​អំពី​សូត្រ​ដោយ​ស្ត្រី​ពិការ​នៅ​កម្ពុជា

2011-02-04
ផលិតផល​ធ្វើ​អំពី​សូត្រ​ខ្មែរ មាន​កាបូប​គ្រប់​ធុន កន្សែង​បង់ក ត្រូវ​បាន​អង្គការ​មូលនិធិ​ស្ត្រី​ដើម្បី​ស្ត្រី បាន​យក​មក​ដាក់​តាំង​ពិព័រណ៍ និង​លក់​នៅ The Los Angeles Convention Centre ចាប់​តាំង​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១ ដល់​ថ្ងៃ​២៤ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១១ កន្លង​មក​នេះ នៅ​ក្នុង​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ ប្រធាន​អង្គការ​មូលនិធិ​ស្ត្រី​ដើម្បី​ស្ត្រី បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ថា ភ្ញៀវ​ដែល​មក​ទស្សនា​ការ​តាំង​ពិព័រណ៍ និង​ឈ្មួញ​រក​ស៊ី​ជា​ច្រើន​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក បាន​កោតសរសើរ​ស្នាដៃ​សិប្បកម្ម​ធ្វើ​ពី​សូត្រ​របស់​ខ្មែរ។
ក្នុង​នាទី​ស្ត្រី​ខ្មែរ​នៅ​សប្ដាហ៍​នេះ អ្នកស្រី ម៉ៅ សុធានី មាន​សេចក្ដី​រាយការណ៍​ជូន​ជ្រាប​អំពី​រឿង​នេះ ៖  ស្តាប់សំឡេង ​

No comments:

Post a Comment