វិធានការ​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​កិច្ច​គាំពារ​ដល់​ពលការិនី​ខ្មែរ​ធ្វើ​ចំណាក​ស្រុក

2011-07-08
មន្ត្រី​សង្គម​ស៊ីវិល​មួយ​ចំនួន​ដែល​ធ្វើការ​ផ្ទាល់​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ នានា របស់​ស្ត្រី និង​កុមារ​ខ្មែរ​បាន​អះអាង​ថា រាជ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ជា​ពិសេស​ក្រសួង​ពាក់ព័ន្ធ ត្រូវ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ធ្វើ​ការ​បន្ថែម​ទៀត ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​នូវ​រាល់​ទម្រង់​នៃ​ការ​ជួញដូរ​ផ្លូវ​ភេទ និង​ការ​កេងប្រវ័ញ្ច​ពលកម្ម​លើ​ស្ត្រី និង​កុមារ ដែល​នាំ​គ្នា​ធ្វើ​ចំណាក​ស្រុក​ទៅ​ធ្វើការ​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស តាម​រយៈ​ក្រុមហ៊ុន​បញ្ជូន​ពលករ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។
អ្នកស្រី ម៉ៅ សុធានី មាន​សេចក្ដី​រាយការណ៍​ពិស្ដារ​អំពី​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ និង​វិធានការ​មួយ​ចំនួន​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ទាំង​នោះ ៖

No comments:

Post a Comment