ក្មេងស្រីដែលស្រស់ស្អាតឱ្យសម្គាល់មើលម្តាយ


       ពាក្យដែលគេពោលថាចង់ដឹងថាក្មេងស្រីពេលធំឡើងមានមុខមាត់ ស្រស់ស្អាត ឬអត់នោះឱ្យមើលស្ត្រីជាម្តាយ។
       
បើយោងតាមការសិក្សាររូបថតរបស់ក្រុមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបុរស និងស្ត្រីចំនួន១០០សន្លឹក និងរូបថតឪពុកម្តាយរបស់អ្នកសិក្សាអស់ទាំងនោះ លោកសាស្ត្រាចារ្យ ដេវីតផ័រ៉េត និងសាស្ត្រាចារ្យអេលីហ្សេបេតខនវែលពីសាកលវិទ្យាល័យសេនអែនត្រូសស្កុតឡែន បានរកឃើញថាមុខមាត់របស់ក្មេងស្រីទទួលបានទាំងពីឪពុកនិងម្តាយ។        ចំណែកក្មេងប្រុសដែលមានឪពុកមុខមាត់ស្រស់ស្អាតមិនចាំបាច់ថាទទួលបានកូនមុខមាត់ ស្រស់ស្អាតនោះទេព្រោះអ្វីដែលឪពុកបានបន្តឱ្យកូនប្រុសនោះមិនមែនភាពស្រស់សង្ហាតែវាជា ភាពបុរស។
       
សាស្ត្រាចារ្យ ផ័រ៉េត និងសាស្ត្រាចារ្យ ខលវែន មានគំនិតយល់ឃើញថាមិនចំណែកប្រសិន បើឪពុកម្តាយមានមុខមាត់ល្អ ហើយទទួលបានកូនស្រីស្រស់ស្អាតនោះ។ ក៏ប៉ុន្តែឪពុកម្តាយមាន មុខមាត់ស្រស់ស្អាតក៏មិនចាំបាច់ថាទទួលបានកូនប្រុសមុខមាត់ស្រស់ស្អាតនោះដែរ។ ការសិក្សា នេះ គឺជាការបំភ្លឺជំនឿដែលយល់ឃើញថាប្រសិនបើស្ត្រីជ្រើសរើសបុរសមុខមាត់ល្អជាគូគ្រងកូន ប្រុសដែលកើតមកនឹងស្រស់សង្ហារដូចឪពុក។
       
សំរាប់បុរសវិញនោះអ្វីដែលទុកបន្សល់ទៅដល់កូន គឺមុខមាត់ដែលបង្ហាញពីភាពជាបុរស ឪពុកដែលមានមុខមាត់មឺងមាត់បែបបុរស នឹងបានកូនប្រុសមុខមាត់ដូចគ្នាតែមិនមែនភាពស្រស់ សង្ហានោះឡើយ។

No comments:

Post a Comment