ឈាមរដូវ បញ្ជាក់ប្រាប់ពីជំងឺរបស់ស្ត្រី


       រដូវ មិនមែនជាឈាមអាក្រក់ទេ ប៉ុន្តែ បរិមាណឈាមដែល ច្រើនពេកក្នុងមួយ ខែៗ អាចជាសញ្ញាបញ្ជាក់ប្រាប់ពីជំងឺរបស់ស្ត្រី។ គ្រូពេទ្យពីមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យDuke បាន
បង្ហើបឲ្យដឹងថា២៥%នៃស្រ្តីដែលមានឈាមរដូវច្រើននៅពេលមកពិនិត្យរាងកាយឃើញថា មានអាការនៃជំងឺងាយធ្លាក់ឈាមដែលជាជំងឺមួយប្រភេទឆ្លងតាមតំណពូជ។ អាការជំងឺនេះ សង្កេតបានដោយងាយៗដូចជាពេលមានបួសឈាមមិនងាយឈប់ហូរយូរជាង៥នាទីទោះ បីជាមានដំបៅតិចតួចក្តីប៉ុន្តែឈាមងាយនឹងចេញមករេញៗនិងពិបាកឈប់រាល់លើកក្រោយ ពេលធ្វើធ្មេញឈាមនិងហូរចេញមកច្រើក។ប្រសិនបើមានប្រវត្តិមនុស្សក្នុងក្រុមគ្រួសារកើត ជំងឺនេះមានដំបៅជាំទោះបីជាមិនមានរបួស ក៏ដោយរួមទាំងការមានរដូវច្រើពេករហូតគួរឲ្យ បារម្ភ គួរប្រញាប់ទៅជថួបគ្រូពេទ្យ ដើម្បី រក វិធីព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេល៕

No comments:

Post a Comment