អ៊ិត ស្រីពីន មានផ្ទៃពោះ តែមិនដឹងថា នរណាជាឪពុក


សរសេរដោយ ភ្នំពេញដេលីញូវ

អ៊ិត ស្រីពីន បានបាត់មុខ ពីស្រុកខ្មែរ ជិតមួយឆ្នាំហើយ មិត្តភក្តិនាងភាគច្រើន សុទ្ធតែមិនដឹងថា នាងចេញទៅណាទេ តាមពិត អ៊ិត ស្រីពីន បានចាកចេញទៅ សហរដ្ឋអាមេរិក កាលពី ថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា ដើម្បីសម្រាលកូន នៅទីនោះ ។ នាងនឹង ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញ នៅឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពី សម្រាលកូនរួច ។ មានផ្ទៃពោះ តែមិនដឹងថានរណា ជាឪពុក នេះបើតាមការផ្សាយ របស់ ទស្សនាវដ្តីប្រជាប្រិយ ច្បាប់ចេញផ្សាយ ចុងក្រោយ។ ។មានព័ត៌មានថា អ៊ិត ស្រីពីន កំពុងរស់នៅអាមេរិក ជាមួយគូស្នេហ៍ យ៉ាងមានសេក្តីសុខហើយចុងក្រោយនេះ យើងទទួលបានព័ត៌មានថា នាង និងគូស្នេហ៍ទទួលបាន ចំណងដៃពិសេសមួយ ពីព្រោះពេលនេះ នាងកំពុងមានផ្ទៃពោះ ជិតបីខែហើយ ។ទោះបីជានាងបាន ទៅដល់អាមេរិក និង សម្រាលកូន នៅទីនោះក៏ដោយ ក៏នាងបានប្រាប់ មិត្តភក្តិនាងថា នាងនឹងវិលមកវិញ មិនរស់នៅទីនោះ ជាប់រហូតទេ ។ បើតាមគេដឹង មូលហេតុដែល អ៊ិត ស្រីពីន មិនទាន់សម្រេចចិត្ត រស់នៅទីនោះ ពិត ប្រាកដ ដោយសារនាង មានកូនពីរនាក់ទៀត ជាបន្ទុកនៅស្រុកខ្មែរ ។ ប្រភពរូបនោះ បន្តទៀតថា ប្រុសស្នេហ៍ អ៊ិត ស្រីពីន ស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់ រៀងរាល់ពេលទំនេរ ពីការសម្តែង ពួកគេតែងតែ បណ្តើរគ្នាទៅលេង នៅតាមតំបន់ ទេសចរណ៍ជា ច្រើន ។ អ៊ិត ស្រីពីន ជាតារាចម្រៀង ដែលមានជីវិតរស់នៅ ដូចជនបរទេស ពិសេសជនជាតិអឺរ៉ុប ពីព្រោះនាងមិនដែល បានចូលរោងការទេ ទោះបីជានាង មានកូនពីរនាក់ ហើយក៏ដោយ ៕

No comments:

Post a Comment